Home / แพ็คเกจทัวร์ / บริษัท เงือกทองทัวร์ จำกัด

บริษัท เงือกทองทัวร์ จำกัด

บริษัท เงือกทองทัวร์ เริ่มก่อตั้งเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.2546  ปัจจุบันมีทั้งหมด 3 สาขา คือ หาดใหญ่ เชียงใหม่ กรุงเทพ ซึ่งสาขาหาดใหญ่เป็นสำนักงานใหญ่ เพราะปัจจุบันธุรกิจการท่องเที่ยวเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นทำธุรกิจเกิดการขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว

บริษัทเงือกทองทัวร์ เป็นการดำเนินธุรกิจที่เอื้ออำนวยความสะดวกในด้านการท่องเที่ยวให้ความรู้ ความสนุกสนานเพลิดเพลิน มุ่งให้ความพึงพอใจ มอบบริการที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างความประทับใจในบริการเพื่อดึงดูดใจลูกค้าทำให้ลูกค้าพึงพอใจในบริการและบอกต่อๆกันมาจนถึงปัจจุบันโดยลักษณะเด่นในการโฆษณาของบริษัทคือการใช้ป้ายสีเหลืองติดตามข้างถนนซึ่งโดดเด่นและไม่เหมือนใครจึงถือได้ว่า

บริษัท เงือกทองทัวร์เป็นผู้นำทางด้านการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศในรูปแบบต่างๆ ดังต่อไปนี้

–  บริการจัดนำเที่ยวแบบหมู่คณะ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

–  บริการจัดโปรแกรมดูงาน สัมมนา ทัศนศึกษา หรือพักผ่อนประจำปี

–  บริการการท่องเที่ยวแบบแพคเก็จทัวร์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

–  รับจองตั๋วเครื่องบิน ห้องพักทั้งในประเทศและต่างประเทศ

–  บริการให้คำปรึกษาด้านข้อมูลการท่องเที่ยว

–  บริการรถให้เช่า

ที่อยู่ 

  • 200/209 ชั้น 2 อาคารจุลดิศ ถ.นิพัทธ์อุทิศ 3 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

เบอร์โทร : 081 093 9777

Websitehttp://www.nguekthong.com/

Check Also

บริษัท K.S.T. Travel Tickets จำกัด

บริษัทเราเป็นบร ...